Apie infarktą su šypsena – Anekdotai

NEPAŽINAU...

54 metų moterį ištiko infarktas ir ji pateko į ligoninę. Ant operacinio stalo ją ištiko klinkinė mirtis. Tuo tarpsniu išvydusi Dievą, ji paklausė Jo – „ar tai jau mano gyvenimo pabaiga?“. Dievas jai atsakė: „Oi, ne! Jums dar liko gyventi 43 metai, du mėnesiai ir aštuonios dienos“.

Pabudusi iš komos ir atsiminusi savo pokalbį su Dievu, moteris nusprendė pasilikti ligoninėje šiek tiek ilgiau ir pasiruošti ateičiai – jei jau nusimato toks ilgas gyvenimas, kodėl jo nepragyventi kokybiškai? Ji užsakė dar keletą papildomų plastinių operacijų – patempti veido odą, nusiurbti riebalus, įsistatyti krūtų implantus ir pan. Ji netgi persidažė plaukus ir išsibalino dantis.

Pasibaigus „grožio“ operacijoms, ji išsirašė iš ligoninės.   

Tačiau pakeliui į namus ją mirtinai suvažinėjo autobusas.

Patekusi į dangų ir vėl išvydusi Dievą, moteris užsipuolė Jį žadėjus dar leisti pagyventi 43 metus. Todėl, girdi, kodėl jis pakišo ją po autobuso ratais? Dievas pažvelgė į ją prisimerkęs ir staiga nustebęs sušuko: „O! Tai Jūs! Aš Jūsų tiesiog nepažinau!”

ANTIVAKSERIAI VISKĄ ŽINO

Skrenda pilnas antivakserių lėktuvas. Staiga vieną keleivį ištinka infarktas. Stiuardesė sušunka: „ar šiame lėktuve yra gydytojas?“ Penki antivakseriai pakyla iš savo vietų su žodžiais: „aš – ne gydytojas, bet…“

DABAR JAU VISKAS AIŠKU DĖL VAKCINŲ!

Antivakserį ištinka infarktas. Jis gula ant operacinio stalo, kur operacijos metu jį ištinka klinikinė mirtis. Jis susitinka su Visatos Kūrėju – Dievu, kuris nusišypso antivakseriui ir taip prabyla: „Nebijok, draugeli. Tavo širdies operacija vyksta sėkmingai, sėkmingai ji ir pasibaigs. Bet dabar, kol mes dar kurį laiką kartu, gal nori pasinaudoti proga ir manęs ko nors paklausti?“

Antivakseris pagalvoja ir sako: „Aš suprantu, kodėl pas mus pasaulyje egzistuoja Šėtonas ir kodėl geriems žmonėms nutinka blogi dalykai. Tačiau niekaip nesuprantu, kodėl tu, o Dieve, leidi egzistuoti toms prakeiktoms ir pavojingosioms vakcinoms?“

Dievas supratingai palinguoja galvą ir sako: „Mano vaike! Vakcinos yra sukurtos tavo paties labui. Kaip jau daug metų protingi žmonės bando tau pasakyti, vakcinos yra efektyvios, naudingos ir kur kas saugesnės nei tos ligos, nuo kurių apsaugoti jos ir buvo sukurtos! Tikrai! Sakau tau tai kaip Dievas, o aš, kaip ir Tavo mėgiamas politikas rusas Viktor Uspaskich, kurį taip myli partizanų palikuonys lietuviai – ‚za bazar atvečaju‘! Grįžk į gyvenimą ir perduok tai savo draugams!“

Antivakseris po sėkmingos operacijos galiausiai pabunda iš komos ir vos tik gydytojai leidžia jį lankyti, sušaukia visus savo antivakserius draugus, pažadėdamas pranešti naujieną IŠ ANAPUS. Negana to, jis paslaptingai dar ir pabrėžė, kad ta naujiena bus išties DIDELĖ ir SVARBI. 

Ir galiausiai, kai visi antivakseriai susispietė apie jo lovą, jis pradėjo: „Draugai! Pasirodo, kad to prakeikto vakcinų sąmokslo priežastys siekia daug aukščiau nei mums lig šiol atrodė…“

KAIP AŠ VAIRAVAU LĖKTUVĄ

Aš buvau lėktuve, kai stiuardesė pranešė: „Mūsų pilotą ištiko infarktas! Ar kas nors moka valdyti lėktuvą?“ Niekas neatsiliepė, todėl aš pareiškiau: ‚galiu pabandyti!’ Ir žinote, tai nėra taip lengva, kaip gali pasirodyti iš šono. Man užtruko net keturias valandas, kol aš supratau, kaip tą prakeiktą lėktuvą atplėšti nuo žemės ir pakelti į orą! 

VERČIAU JAU NETAMPYSIU LIKIMO UŽ ŪSŲ!

Vyras su žmona iš Lietuvos lankėsi Izraelyje, Jeruzalėje, kur žmoną ištiko infarktas, nuo kurio ji ir mirė. Izraelio valdžios atstovai pranešė sielvarto apmtam vyrui, kad pergabenti velionės palaikus atgal į Lietuvą kainuos 30 tūkstančių eurų, gi palaidoti ją Izraelyje kainuotų tik 300 eurų.  Pagalvojęs vyras nusprendė jos palaikus vis dėlto pargabenti atgal į Lietuvą. „Kodėl?“ – nustebo žydai, – „juk ji galėtų atgulti amžinojo atilsio čia, Šventojoje Žemėje, ir tai kainuotų kur kas pigiau!“ „Deja“, – atsakė vyras, – „prieš du tūkstančius metų čia irgi buvo palaidotas vienas vyrukas, kuris po trijų dienų kažkaip prisikėlė iš numirusiųjų… Verčiau jau aš nerizikuosiu!“  

REIKĖJO PAŽIŪRĖTI

Du vyrukai susitiko prie Dangaus vartų. Laukdami eilėje, išsišnekėjo. Vienas pasisakė negyvai sušalęs, kitas – gavęs širdies smūgį. „Nuo ko?“ – paklausė pirmasis. „Nu žinai, kaip būna“, – atsakė tas, – „netikėtai grįžau namo ir man pasirodė, kad mano žmona duodasi su kitu vyru. Įsiveržiau, apieškojau visus namus, nieko neradau, tad labai susinepatoginau, kad įtarinėju savo žmoną, nuo ko mane ir ištiko infarktas“. „Hmmm“, – sako pirmasis, – „jei būtum benet jau užmetę akį į šaldytuvą, mes abu dar būtumėme gyvi…“

VISI MES MIRSIME

Vyrą gatvėje ištiko infarktas. Prie pargriuvusiojo vyriškio priklaupusi moteris maldaujamai apžvelgė apie jį susispietusį žmonių pulkelį. „Ar tarp mūsų yra daktaras?“ – sušuko ji. „Aš daktaras“, – atsakė vienas ponas. „Šį žmogų ištiko širdies smūgis, ar galite jam padėti?“ „Aš filosofijos mokslų daktaras“, – atsako ponas. „Bet juk jis gali mirti!“ – sušunka moteris. „Visi mes mirsime“, – šaltai jai atsako ponas.  

BLOGA ŽINIA, GERA ŽINIA

Keli draugai geria vietiniame bare, kol staiga vieną jų netikėtai ištinka infarktas ir jis miršta. Draugeliai pasimetę ilgai galvoja, kaip šią žinią pranešti nelaimėlio žmonai, kol galiausiai vienas jų sako: „aš pabandysiu“.  Jis surenka velionio žmonos numerį ir sako į ragelį: “Ar čia ponia Gžežč? Jo? Ponia,aš turiu jums vieną gerą naujieną ir vieną blogą naujieną“.   

„Kokią?“ – klausia ji įtariai.

„Nu, bloga naujiena yra ta, kad jūsų vyras man kortomis pralošė tūkstantį eurų“.

„Ką???“ – surinka ji, – „aš jį užmušiu!!!“ 

„Nuuu“, – jai atsako girtuoklis, – „čia ir yra ta gera naujiena…“

DU SMS

Infarktą galinčios įvaryti dvi mylimos merginos SMS žinutės, atsiunčiamos per vieną minutę:

1 žinutė: „Tu man atsibodai, ir aš tavęs nekenčiu. Tu – nulis lovoje, tau dvokia iš burnos, tu esi ubagas, ir šiame gyvenime neturi jokių karjeros perspektyvų. Išsiskirkime, tarp mūsų viskas baigta“.

2 žinutė: „Oops, soriukas, čia buvo skirta ne tau“

PERO EL VA A MORIR

„Ar čia yra daktaras?“

„Aš – daktaras“.

„Jam infarktas!“

„Aš ispanų filologijos daktaras“.

„Bet jis miršta!“

„Pero el va a morir“.

150 PROCENTŲ

Vienas rūkalius kitam: „Skaičiau, kad metus rūkyti, rizika susilaukti infarkto sumažėja 30 procentų. A girdi, todėl, jei meti rūkyti penkis kartus, ta pati infarkto rizika sumažėja 150 procentų!“

STIMULIATORIUS IR iPHONE

Jei išties manaisi esąs kietas ir svarbus, turėtum įsigyti naujausio modelio širdies stimuliatorių – nuo kurio styro dar vienas papildomas laidas, su kurio gali pakrauti ir savo „iPhone“!